Dyrektor Jolanta Herda wyróżniona za aktywność i przedsiębiorczość
7 marca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie w gronie aktywnych i przedsiębiorczych Polek, zorganizowane z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej w naszym kraju. Do udziału w uroczystości pt. "Być kobietą" z ostała także zaproszona dr n. med. Jolanta Herda - Dyrektor SP ZOZ w Puławach. Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński złożył podczas uroczystej gali gratulacje i podziękowania Polkom wyróżniającym się w dziedzinie aktywnego propagowania idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanym w rozwój polskiej gospodarki. Wśród wyróżnionych znalazła się także Dyrektor Jolanta Herda. Uroczystość uświetnił koncert mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej.
H.K

WIADOMOŚCI

Spotkanie Opłatkowe

Opublikowano: 29.01.2014 r

W dniu 20.12.2013 r. W Sali Konferencyjnej SP ZOZ w Puławach odbyło się spotkanie opłatkowe Dyrekcji SP ZOZ w Puławach z Kierowniczą Kadrą Zarządzającą. W Świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd Ks. Kapelan Wojciech Zasada poświęcił opłatek i odczytał fragment Pisma Świętego. Pani Dyrektor dr n. med. Jolanta Herda złożyła wszystkim świąteczne życzenia z prośbą o przekazanie ich wszystkim pracownikom w Oddziałach Szpitalnych i Komórkach Organizacyjnych SP ZOZ w Puławach. Koniec roku to czas podsumowań i refleksji. Podsumowując kończący się rok Dyrekcja SP ZOZ w Puławach określiła go jako bardzo „pracowity rok”, ale jednocześnie przynoszący wiele satysfakcji z realizacji zaplanowanych licznych inwestycji. Podziękowała wszystkim za trud i oddanie w wspólnej sprawie budowania wizerunku naszego zakładu, jako dążącego ku dobrej zmianie wizerunku i podnoszącego jakość pobytu pacjenta. Pani Dyrektor podkreśliła jak wiele można zrealizować zaplanowanych zadań w atmosferze zrozumienia i spokoju. W Świątecznym nastroju, w prawie rodzinnej atmosferze wszyscy uczestnicy składali sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne

Przejdź do galerii

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy

Opublikowano: 29.01.2014 r

W dniu 16.01.2014r. odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Dyrekcję SP ZOZ w Puławach wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na temat „Zadania ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Celem spotkania było wyposażenie pracowników ochrony zdrowia w wiedzę z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie, sposobu postępowania w momencie zetknięcia się z takim procederem w trakcie wykonywania zawodu medycznego tzn. lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Uczestnikami szkolenia byli: Ordynatorzy i Pielęgniarki Oddziałowe Oddziałów Szpitalnych, Lekarze Oddziałów Szpitalnych, Administratorzy Przychodni Przyszpitalnej i Specjalistycznej, Pielęgniarki Koordynujące, Lekarze POZ, kierownik SHSZ. Szkolenie poruszało ważne aspekty przemocy, miało charakter wykładu oraz formy interaktywnej. Szanownymi prelegentkami szkolenia byli Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

• Pani Anna Górzyńska – nakreśliła problem przemocy w Puławach, sposoby jej przeciwdziałanie oraz omówiła sposób wypełniania „ Niebieskiej Karty”, • Pani Monika Kośmińska – omówiła psychologiczny aspekt przemocy, • Pani Elżbieta Szymańska przedstawiła jakie zadania i obowiązki stoją przed pracownikiem ochrony zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz kierunek działań w przypadku jej wystąpienia. • Pani Prokurator Marta Romańska przedstawiła prawne aspekty przemocy oraz wskazała gdzie poszkodowana osoba może szukać pomocy.

Ciekawym aspektem spotkania szkoleniowego były liczne pytania i żywa dyskusja, która wywiązała się w trakcie omawianych zagadnień. Uzupełnieniem części wykładowej i dyskusji były zdjęcia z Kampanii przeciwko przemocy organizowanej przez UM Puławy w dniach 24.09 - 19.11.2013 r. pod hasłem „Rodzina bez przemocy – pragnienie wszystkich dzieci” .INFORMACJE DLA PACJENTÓW
jQuery Slider integrated with Tooltip control

FACEBOOK