Dożynki Powiatowe Żyrzyn 2014
Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatowe 2014 które odbędą się 30 i 31 Sierpnia 2014 r w Żyrzynie
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016".

Informacje szczególowe

WIADOMOŚCI

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy

Opublikowano: 29.01.2014 r

W dniu 16.01.2014r. odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Dyrekcję SP ZOZ w Puławach wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na temat „Zadania ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Celem spotkania było wyposażenie pracowników ochrony zdrowia w wiedzę z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie, sposobu postępowania w momencie zetknięcia się z takim procederem w trakcie wykonywania zawodu medycznego tzn. lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Uczestnikami szkolenia byli: Ordynatorzy i Pielęgniarki Oddziałowe Oddziałów Szpitalnych, Lekarze Oddziałów Szpitalnych, Administratorzy Przychodni Przyszpitalnej i Specjalistycznej, Pielęgniarki Koordynujące, Lekarze POZ, kierownik SHSZ. Szkolenie poruszało ważne aspekty przemocy, miało charakter wykładu oraz formy interaktywnej. Szanownymi prelegentkami szkolenia byli Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

• Pani Anna Górzyńska – nakreśliła problem przemocy w Puławach, sposoby jej przeciwdziałanie oraz omówiła sposób wypełniania „ Niebieskiej Karty”, • Pani Monika Kośmińska – omówiła psychologiczny aspekt przemocy, • Pani Elżbieta Szymańska przedstawiła jakie zadania i obowiązki stoją przed pracownikiem ochrony zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz kierunek działań w przypadku jej wystąpienia. • Pani Prokurator Marta Romańska przedstawiła prawne aspekty przemocy oraz wskazała gdzie poszkodowana osoba może szukać pomocy.

Ciekawym aspektem spotkania szkoleniowego były liczne pytania i żywa dyskusja, która wywiązała się w trakcie omawianych zagadnień. Uzupełnieniem części wykładowej i dyskusji były zdjęcia z Kampanii przeciwko przemocy organizowanej przez UM Puławy w dniach 24.09 - 19.11.2013 r. pod hasłem „Rodzina bez przemocy – pragnienie wszystkich dzieci” .INFORMACJE DLA PACJENTÓW
jQuery Slider integrated with Tooltip control

FACEBOOK