Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Miasto Puławy po raz pierwszy dołączyło do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce poprzez sfinansowanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Przeczytaj więcej (PDF)

Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 17 czerwca 2015r.

Rada Powiatu Puławskiego uchwałą nr VIII/65/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Sprawozdanie dostępne na stronie www.szpitalpulawy.pl zakładka Sprawozdania Finansowe.

Oświadczenie Dyrekcji SPZOZ w Puławach

W odpowiedzi na publikację prasową pt. "Horror w kostnicy", opublikowaną w "Tygodniku Powiśla" w dniu 14 kwietnia 2015 r. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że Dyrekcji Szpitala nie są znane jakiekolwiek okoliczności potwierdzające zawarte w ww. materiale prasowym informacje o działaniach pracowników Kostnicy Szpitala. Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. powołana została wewnętrzna komisja mająca na celu zweryfikowanie zamieszczonych w artykule informacji.

Przeczytaj pełną wersję oświadczenia (PDF)

Budżet Obywatelski 2014 – zakończona inwestycja w SP ZOZ

Mieszkańcy Puław, podczas ubiegłorocznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014, w rejonie III wsparli remont Poradni Onkologicznej. SP ZOZ w Puławach na ten cel otrzymał 245.000,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom finansowym, w ramach realizacji zadania przeprowadzono remont, który zwiększył funkcjonalność pomieszczeń, poprawił komfort leczenia pacjentów oraz warunki pracy. Wymieniono okna, stolarkę drzwiową, płytki podłogowe i ścienne. Ponadto przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i hydraulicznej, pomalowano ściany, a także uzupełniono wyposażenia w salach pacjentów, gabinecie zabiegowym i gabinetach lekarskich oraz na poczekalni pacjentów. Efekty przeprowadzonych prac zaprezentowano podczas symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia Poradni Onkologicznej w tym Pracowni Podawania Cytostatyków, które odbyła się 6 listopada. W strukturze SP ZOZ w Puławach Poradnia funkcjonuje od 1988 roku, natomiast w styczniu 1989 r. podano pierwszą chemię Pacjentowi, który do dnia dzisiejszego ma się dobrze. Każdego roku w Poradni leczonych jest ponad 2 tysiące pacjentów. Pani Jolanta Herda Dyrektor SP ZOZ w Puławach wraz z Panem Witoldem Popiołkiem Starostą Puławskim szanując oddanie Pacjentom, dziękując i doceniając pracę, wręczyli Pani Janinie Pasek pamiątkowy grawer. Szczególne podziękowania, otrzymała Pani Aneta Smagieł, która krótko pracując w Poradni Onkologicznej, zainicjowała pomysł napisania projektu i ubiegania się o środki z Budżetu Obywatelskiego. Podczas uroczystości Pani prof. Elżbieta Starosławska- konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, podkreśliła doskonała współpracę z SP ZOZ w Puławach oraz niezwykłe zaangażowanie osób pracujących z pacjentem onkologicznym. Pani Profesor podziękowała także Dyrekcji SP ZOZ, Prezydentowi Puław, Radzie Miasta, Staroście Puławskiemu i wszystkim osobom, którzy dzięki swojej determinacji doprowadziły do wyremontowania, tak ważnej dla lokalnej społeczności, poradni.

Ważnym jest, że w II Edycji Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2015 roku, wybrano projekt Modernizacja Oddziału Noworodkowego wraz z Poradnią Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych w SP ZOZ w Puławach w ramach „Projektu optymalizacji opieki nad matką i dzieckiem – rodzić po ludzku w Puławach”. Dlatego, SP ZOZ w Puławach, dzięki wsparciu mieszkańców Puław, będzie miał możliwość wyremontowania kolejnego oddziału.

Oświadczenie Dyrekcji SPZOZ w Puławach po kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie w okresie od 25 kwietnia 2014 do dnia 18 sierpnia 2014 r., który następnie przedłużono do dnia 29 sierpnia 2014r., przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach, której tematem było „Sprawowanie nadzoru przez Starostę Puławskiego nad funkcjonowaniem SP ZOZ w wybranych aspektach”. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrole według ustalonego i zatwierdzonego Planu Kontroli na dany rok. Kontrola SP ZOZ w Puławach nie była kontrolą planowaną, lecz została podjęta z powodu skargi grupy radnych i przedstawicieli związków zawodowych, zawierającej zarzuty dotyczące działań Dyrekcji SP ZOZ w Puławach.

Pełna treśc oświadczenia do pobraniaTUTAJ

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016".

Informacje szczególowe

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
jQuery Slider integrated with Tooltip control

FACEBOOK